Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

Nigdy nie ma porządku na świecie. Wczoraj było za gorąco, a dziś jest za mokro. Najlepiej będzie wrócić i znowu położyć się spać. 
— Muminki
Reposted fromsecretoflife secretoflife viadirtyliar dirtyliar
Reposted fromFlau Flau viapesymista pesymista

August 21 2016

(...) to mnie jeszcze boli;

a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę -
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec...
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Wiedzy nie nabywa się czytając książki, lecz wiedzę najpotrzebniejszą - znajomość świata - zdobywa się czytając w żywych ludziach i studiując wszystkie ich wydania.
— Philip Zimbardo
Reposted fromavooid avooid viaoversensitive oversensitive

August 18 2016

7370 4c89 500
Reposted fromvacannes vacannes viakonwalia konwalia
2398 c509
Reposted fromQualinestii Qualinestii vialovebooks lovebooks
9260 d618
2237 d5ea 500
Reposted fromkaiee kaiee viablackmoth7 blackmoth7
Dodam jeszcze, że jeśli chce się poznać jakiegoś człowieka, to należy podchodzić do niego ostrożnie i wielce delikatnie, by nie omylić się i nie wpaść w uprzedzenie, którego później bardzo trudno się jest wyzbyć.
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viacudoku cudoku

August 16 2016

7451 4af3 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
7453 d3a5
Andrzej Bursa
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
Spustoszony
przez śmiech i słowa
pobity przez
małe uczucia i rzeczy
przez pół miłości
i pół nienawiści
tam gdzie trzeba krzyczeć
mówię szeptem
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
7475 f1ab 500
2237 d5ea 500
Reposted fromkaiee kaiee viaspecific-humor specific-humor

August 11 2016

Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

O TAK

są gorsze rzeczy niż
bycie samemu
ale czasem potrzeba dekad
aby to pojąć
i zazwyczaj
kiedy się to pojmie
jest już za późno
a nie ma nic gorszego
niż kiedy jest
za późno
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
wchodząc tu, doznałem dziwnego wrażenia; chcesz, to Ci powiem: pomyślałem sobie, że całe życie moje nie byłem tym, którym być miałem
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapoezja poezja
1585 2bea
Reposted fromnightmvre nightmvre viabilderkram bilderkram

August 10 2016

Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują?
Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Jej filozofią życiową było to, że mogła umrzeć w każdej chwili.

To, że jeszcze nie umarła, było dla niej tragedią. 
— fight club
Reposted frommrrru mrrru viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl