Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2016

1422 0bda 500
Reposted fromjustsomekat justsomekat viaNocturia Nocturia
I nie urodziłem się wielkim, potężnym dębem, gonną olchą. I nie urodziłem się niczym innym, tylko tym, czym jestem. I nie urodziłem się z pozorami. Tylko z nerwami. Z nerwami tuż pod cieniutką skórką.
— Edward Stachura
Reposted fromplayinglove playinglove viacudoku cudoku
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. (...) Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted from61sekund 61sekund viacudoku cudoku
Co z tego, że mamy XXI wiek i coraz lepsze technicznie cywilizacje, kiedy nie potrafimy dotrzeć do drugiego człowieka, a rozwój emocjonalny i duchowy większości ludzi pozostaje w epoce kamienia łupanego
— Woody Allen
Reposted fromViins Viins viaoversensitive oversensitive
3492 9d01 500
Wszyscy sie czegos bali
Wish I had a cigarette right now.......
Reposted fromfalconwing falconwing viacats cats

November 28 2016

Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt
1658 0ef8
Reposted fromzciach zciach viajuscia juscia

Keanu Reeves is a vampire.

ladyincarnadine:

beautiful-thorn-beastly-rose:

thetoolazytothinkupacoolnameblog:

theinsanerobin:

image

Now, look at this:

image

That’s “Paul Mounet”, a french actor, who “died” in 1922.

His body never was found.

 

Then, look at this:

image

An unknown man, painted in 1530 by Parmigianino.

Compare them:

image

image

He’s a motherfucking vampire

His beard in 2011 even grows the same way as the painting in 1530

image

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaoversensitive oversensitive

November 26 2016

2901 d750
Głupotą byłoby czynić z miłości życiowy priorytet.
— M. Skłodowska-Curie

November 25 2016

5466 fe19 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl