Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana vianezavisan nezavisan
Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
nie mogę.
— Anna Świrszczyńska "ja ne mogę"
Reposted fromohwow ohwow viaPolina Polina
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viatransfuzja- transfuzja-
7869 628d
Reposted fromtfu tfu viaSTYLTE STYLTE
6009 5ca5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaVictorialies Victorialies

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viazzuuoo zzuuoo
Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć to nic.
— Wiesław Myśliwski
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viahavingdreams havingdreams
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
— Szymborska Wisława- Portret kobiecy
Reposted fromcoeurina coeurina viablackmoth7 blackmoth7

February 19 2017

William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viablackmoth7 blackmoth7
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viasmutnazupa smutnazupa

"Poza tym na samotność, umartwianie się i użalanie nad sobą trzeba mieć strasznie dużo czasu. Ludzie, którzy nie chcą czuć się samotni i nie chcą tego tak dotkliwie odczuwać, ratują się, wypełniając sobie dzień tak, że nie mają wolnej chwili."

— bezsprzecznie J.L. Wiśniewski
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty

February 18 2017

Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature

February 17 2017

Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
5653 8469
Reposted fromscorpix scorpix viaintotheforest intotheforest
0439 0e38 500
Jak żyć......
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek vialiveindarkness liveindarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl