Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from2708 2708 viainto-black into-black

April 13 2017

Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Camus, Dżuma
Reposted fromelloko elloko viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
9181 6a7c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viablackmoth7 blackmoth7
3174 36c6 500
Reposted frompffft pffft viablackmoth7 blackmoth7
7380 272e 500
Reposted fromu-dit u-dit viajestemjeden jestemjeden
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viajestemjeden jestemjeden

April 12 2017

Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek

April 11 2017

Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden

April 10 2017

W takim samym dniu jak tamten, może troche wcześniej czy trochę później, odkrywasz bez zdziwienia, że coś jest nie w porządku, że, mówiąc wprost, nie umiesz żyć, że nigdy się nie nauczysz.
— Georges Perec - "Człowiek, który śpi"
Reposted fromgaiqus gaiqus viajestemjeden jestemjeden

April 09 2017

4533 4f41
4533 4f41
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viajestemjeden jestemjeden
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viainto-black into-black
3598 8b85 500
4czerwiec
Reposted fromramoneska ramoneska viainto-black into-black
6281 9a5b 500
Reposted fromexistential existential viay-xcv-y y-xcv-y

April 07 2017

Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
— Wisława Szymborska
6877 5145
Reposted fromLotta12 Lotta12 viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl