Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się – znaczy: nigdy nie zaczęło się. Gdyby prawdziwie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy.
— Edward Stachura
Reposted fromfioletowa fioletowa viaazazel azazel
5677 a844
Mnie z nim wiele łączy. Jego ze mną mniej.

— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

— w zasadzie, to już chyba nic...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajazzuj jazzuj
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamojanazawsze mojanazawsze

March 27 2017

Ja jeden z wielu
ukryty wśród miliarda
Wstydzę się, że jestem
— Różewicz
Reposted fromsfeter sfeter vialiveindarkness liveindarkness
A ja, widzi pan, zawsze żyłem na granicy istnienia, nieistnienia. I nawet gdy mi się wydawało, że jestem, to jakbym był jedynie w przelocie, na tymczasem, w odwiedzinach u kogoś, chociaż nie wiem u kogo, bo nie mam nikogo.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viay-xcv-y y-xcv-y

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viay-xcv-y y-xcv-y
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viajestemjeden jestemjeden

March 23 2017

 — Nie zawsze — powiedział — znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoversensitive oversensitive
5902 5889
Reposted fromtron tron viaoversensitive oversensitive
2494 dacb 500

thetrippytrip:

save! the! bees!

Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viasff sff
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viay-xcv-y y-xcv-y

March 22 2017

Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viay-xcv-y y-xcv-y

March 20 2017

To jest ten typ mężczyzny, który jest lojalny, odważny, skłonny do pomocy, wygadany i stworzony do kontaktów z ludźmi.
Ale kiedy znajdziesz w sobie odwagę i powiesz mu, że jest dla Ciebie najważniejszy, że Ci na nim zależy, chowa się i udaje, że to nic takiego, że to go w ogóle nie dotyczy.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
SAMOTNOŚĆ

Nikogo
o nią nie wiń

Ona przyszła
od środka
Reposted frommonstrum monstrum viaoversensitive oversensitive

March 18 2017

4244 17c6 500
Reposted fromerial erial viainto-black into-black

March 17 2017

Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viajobi jobi
4961 5c09 500
Wie es sich freut :3
Reposted frombiru biru viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl