Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

Nie cierpię tego języka: biały, czarny, żółty. Mit rasy jest wstrętny. O co tu chodzi? Że ktoś jest biały, to ważniejszy? Jak dotychczas, najwięcej łobuzów miało białą skórę. Nie widzę, z czego się cieszyć czy martwić, że się jest takim czy siakim. Na to nie ma nikt wpływu. Wszystko, co jest ważne, to serce. Nic więcej się nie liczy.
— Ryszard Kapuściński, "Busz po polsku"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

September 24 2016

Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viawishyouwerehere wishyouwerehere
2438 4e91 500
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viafilmowy filmowy
5672 773c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viacudoku cudoku
1840 0fd3 500

September 23 2016

5090 42fb 500
Reposted fromrol rol viaoversensitive oversensitive
8846 9e03
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
3413 dc54 500
Reposted fromuoun uoun viablackmoth7 blackmoth7

September 17 2016

5599 0a9f
Pawlikowska - Jasnorzewska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viacudoku cudoku
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure vialiveindarkness liveindarkness
6027 b601
Reposted fromsaiwala saiwala viamarcinmarcin marcinmarcin

September 12 2016

5150 6955
Reposted frombukazla bukazla viaoversensitive oversensitive
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"

September 08 2016

7176 539a
Reposted frompustemysli pustemysli viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl