Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

September 29 2017

‎"Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych".
— Wiesław Myśliwski

September 24 2017

Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajestemjeden jestemjeden
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viaoversensitive oversensitive
5103 9dc9 500
Dopiero gdy stracimy wszystko, stajemy się zdolni do wszystkiego
— Tyler Durden 'Fight Club'
7594 d0c0
Reposted fromkarahippie karahippie viamarcinmarcin marcinmarcin
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viajestemjeden jestemjeden
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajestemjeden jestemjeden
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
5180 0cf8 500
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadirtyliar dirtyliar
1972
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
5403 28f8 500
Reposted fromfungi fungi viaLonePoProstu LonePoProstu
5627 18a3 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viajestemjeden jestemjeden
7691 4360
Borszewicz
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
1379 6bd7
Reposted fromretro-girl retro-girl viarooms rooms

September 23 2017

1983
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl