Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

6766 9013
Konstanty Ildefons Gałczyński
1496 daa8
Reposted frompesy pesy viamarcinmarcin marcinmarcin

October 23 2016

2204 6a00

p-r-o-f-a-n-o:

que bonitas chichis :P

Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.
— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromxawery xawery viaoversensitive oversensitive
Mieli po jakieś dwadzieścia lat - i widać było, że szaleją za sobą. Tchnęli szczęściem niczym zapachem wiosennego bzu. Jedli hamburgery i rozmawiali, podnieceni jak dzieci. (...) Podobało mu się, że żadne z nich nie usiłuje zachować chłodnego dystansu ani szpanować przed drugim. Mimo że siedział daleko od nich, dostrzegł ich głupawo zakochane miny i ciągłą potrzebę kontaktu fizycznego, słyszał ich chichot i nieustanne bla-bla-bla. Na nikim nie próbowali wywrzeć wrażenia i nie uważali się za lepszych. Wystarczyło im, że mogą dzielić się ze sobą radością. Aż miło było patrzeć.
— Jonathan Carroll
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaoversensitive oversensitive

October 19 2016

6092 b3f6 500
szymborska. 
Reposted fromrol rol viaoversensitive oversensitive

October 18 2016

2762 3d2a 500

andmiralampersand:

r-u-thunderstorms:

The Cloisters at Gloucester Cathedral

THIS IS THE BEST VERSION OF PHOTOGRAPHS INTEGRATING PHOTOGRAPHS OF THE SAME PLACE THAT HAS EVER EXISTED

October 15 2016

7777 1919 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viacudoku cudoku
1474 35bc 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viapesymista pesymista
3359 3f56 500
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku

October 10 2016

Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - "Senność"

October 07 2016

3158 0fe2 500
Reposted fromkix kix viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

October 05 2016

- Co to jest katastrofizm? – spytał Łagodny.
- To jest taki sposób myślenia (...). Myśli się wtedy, że wszystko układa się fatalnie, ale że będzie jeszcze gorzej.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku

September 25 2016

Nie cierpię tego języka: biały, czarny, żółty. Mit rasy jest wstrętny. O co tu chodzi? Że ktoś jest biały, to ważniejszy? Jak dotychczas, najwięcej łobuzów miało białą skórę. Nie widzę, z czego się cieszyć czy martwić, że się jest takim czy siakim. Na to nie ma nikt wpływu. Wszystko, co jest ważne, to serce. Nic więcej się nie liczy.
— Ryszard Kapuściński, "Busz po polsku"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

September 24 2016

Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl